Effektiviseringer og rentabel drift

I alle virksomheder opbygges unødvendig kompleksitet og dermed ikke rentabel drift. Dette sker ofte ubevidst og løbende og hæmmer den reelle indtjeningsevne i virksomheden og i de enkelte funktionsområder. Ofte forsøger man at løse den manglende indtjening ved introduktion af nye produkter eller ved at gå ind på nye markeder, selv om det reelt er den ikke-rentable drift, der er problemet. Andre kundeforhold løses år efter år på samme måde på trods af, at antal produkter er steget, virksomhedens geografi er ændret, og de administrative krav er ændret.

Selv processer, der tidligere har fungeret optimalt, vil i løbet af et vist tidsrum blive ineffektive, for store, for manuelle eller ikke være tilpasset udviklingen i virksomheden generelt. Selv en virksomhed, der tidligere har fungeret optimalt, vil kræve løbende tilpasninger for ikke at blive for kompleks.

Den ikke-rentable drift viser sig oftest ved flere ting:

Både administrations- og kundeprocesser skal tilpasses løbende efter udviklingen i virksomhedens strategi, kundeefterspørgsel og markedet generelt og ud fra de tekniske løsninger, som udvikles. Såfremt tilpasningen ikke sker, bliver administrationen og håndteringen ikke effektiv og reelt for dyr. 

Konkurrencen i alle brancher er nu så hård, at det at være så effektiv som overhovedet muligt i alle processer i virksomheden og løbende reducere kompleksiteten, er helt afgørende for at tjene penge

For at kunne træffe de rette beslutninger i virksomheden er det nødvendigt at have et praktisk overblik over processerne i virksomheden og i særdeleshed økonomien bag disse og virksomheden generelt. Uden det rigtige beslutningsgrundlag, korrekt økonomistyring og overblik over flowet i virksomheden foregår din ledelse i blinde.

”Opdeling af komplekse opgaver i enkle opgaver, hvor man kan blive ekspert, er kilden til at opnå den maksimale forbedring i produktiviteten af arbejdet”
Adam Smith

Du vil få svar og hjælp til at løse konkrete udfordringer som:

På de konkrete udfordringer vil dit udbytte være:

Alle vores løsninger baseres på, at de skal skabe mere værdi for færre ressourcer. I alle tilfælde vil løsningerne være baseret på konkrete handleplaner, der umiddelbart kan implementeres.

"Hold organisationen, virksomheden og alle processer så simple som muligt"
Tomas Michael Jensen

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere