Kapitalfremskaffelse og likviditet

Alle virksomheder skal uanset livsfase have tilstrækkelig kapital og likviditet til at finansiere dens aktiver og til at sikre, at den daglige likviditet er tilstrækkelig. Den rigtige kapital og tilstrækkelig likviditet skaber det optimale grundlag for udvikling.

Såfremt din virksomhed er i en positiv udvikling og måske skal igennem nogle strategiske ændringer, skal vækste eller udvikle sig i form af nye produkter eller optimering af produktiviteten, vil der med sikkerhed opstå behov for investeringer eller mere likviditet. Dette med baggrund i større bindinger i varelager og debitorer, flere produkter, kortvarig dårligere indtjening eller på grund af direkte investeringer.

Såfremt din virksomhed har udfordringer eller decideret har krisetegn, kræver det ekstra grundig kapitalplanlægning på både kort og langt sigt og med sikkerhed fokus på likviditet til at sikre driften frem i tiden. Bankerne er blevet mere risikoaverse, hvorfor der i dag meget naturligt stilles langt højere krav til din virksom, til dokumentationen og sikkerhed.

Enhver, der har prøvet ikke at have tilstrækkelig kapital og/eller likviditet, ved, at det er dræbende for udviklingen.

Tiderne er på vej til at skifte og blive endnu mindre gunstige. Der vil derfor blive en kapitalmangel for flere virksomheder. Det er kendetegnende, at når først kapitalmanglen er til stede, er den sværere at løse. På det tidspunkt kræves specielle løsninger med hensyn til kapital, og likviditetsfremskaffelse i bank eller lignende er med sikkerhed ikke nemt.

Situationen er derfor nu, at der er behov for alle virksomheder for at planlægge deres kort- og langsigtede kapital og likviditet.  Du skal derfor være forudseende og uanset din virksomheds situation prøve at tilrettelægge din kapital, også frem i tiden. Dette gør også, at de skærpede krav fra finansielle investorer og institutioner, bliver nemmere at håndtere og måske imødegå.

Change kan hjælpe dig med at optimere dit behov for kapital og likviditet. Og hjælpe med at fremskaffe begge i tilstrækkeligt omfang på rette tidspunkter. Vi har særlig stor erfaring med forhandling med banker og andre finansielle partnere.

Vi har ligeledes et stort netværk af finansielle partnere, som øger sandsynligheden for at få tilført kapital. Vi ved, hvad der skal til for at fremskaffe kapital eller tilstrækkelig likviditet, således at dette ikke bliver en begrænsning for vækst.

Du vil få konkrete løsninger og hjælp til at håndtere bl.a. følgende problemstillinger:

Dit udbytte vil i alle tilfælde være, at du har:

Alle løsninger vil være konkrete og operationelle, og vi sikrer, at gennemførelse også sker. Vi er med hele vejen.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere