Kriser og turnaround

Alle virksomheder oplever i deres livsforløb en krise. Alle kriser er med det samme synlige for både kunder, leverandører, medarbejdere og især banker og andre finansieringskilder. Når der opstår krise, skal de derfor håndteres hurtigt og effektivt for ikke at brede sig eller blive permanent.

Der er mange faresignaler på, at din virksomhed enten er i krise eller er på vej til en krise. Alle faresignaler og krisetegn er kendetegnet ved, at kun ved aktive handlinger kan de imødegås. Hvis du ikke gør noget, vil krisen med sikkerhed brede sig. 

De mest synlige faresignaler er ofte:

Vi har særlig stor erfaring med forhandling med banker og andre finansielle partnere. Vi ved, hvad der skal til for at fremskaffe kapital og tilstrækkelig likviditet, således at der bliver ro og tid til at sikre håndtering af krisen og dermed overlevelse.

Vi har ligeledes et stort netværk af finansielle partnere, som øger sandsynligheden for at få tilført kapital.

At kunne håndtere en krise og komme igennem kræver ofte hårde og rigtige prioriteringer på kort og langt sigt. Beslutningerne er svære at træffe, idet de altid vil opfattes som negative og defensive. Det kan være alt fra afskedigelse af medarbejdere, frasalg af funktioner, ikke at byde på ordrer, forhøjelse af priser, reduktion af varelager osv. Vi hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige grundlag. Og selvfølgelig også med at gennemføre dem.

Det primære sigte ved at håndtere kriserne er selvfølgelig at sørge for, at virksomheden kan fortsætte på et mere sikkert grundlag. Og dermed også at undgå, at virksomheden lukker med tab til følge for ejerne, leverandører, medarbejdere mv.

Det er dog lige så vigtigt at sikre, at styringen af virksomheden fortsat er i ejernes hænder. Ofte ses det, at virksomhedsejerne mister kontrollen over virksomheden enten i form af krav fra kunder eller leverandører. Der gør, at der ikke kan træffes reelle beslutninger til virksomhedens bedste. Eller direkte krav om overdragelse af beslutningsret eller ejerandele, for at videre drift er muligt. Det skal være ejerne, der bestemmer, hvad der skal ske med virksomheden.

Den letteste krisehåndtering og turnaround finder sted så tidligt som muligt. Vær derfor opmærksom på krisetegnene, og sæt handlinger i gang så tidligt som muligt. At komme igennem en krise uanset størrelse kræver ro alle steder i organisationen. Det kræver ro hos kunder og leverandører. Og det kræver i særdeleshed ro hos finansieringskilder.

Du vil få konkrete løsninger på de specielle udfordringer, som alle former for krise og pres giver:

Dit udbytte vil i alle tilfælde bl.a. være:

Alle vores handlinger og tiltag vil være konkrete handleplaner, som umiddelbart kan gennemføres. Det vil være opdelt i en mere langsigtet plan for, hvordan vi sammen kan optimere og sikre værdien af virksomheden. Typisk vil der også være mere kortsigtede handlinger, der skal gennemføres for at sikre grundlaget for, at den langsigtede plan kan gennemføres.

Alle løsninger vil derfor være konkrete og operationelle, og vi sikrer, at gennemførelse også sker. Vi er med hele vejen for at sikre, at du og din virksomhed kommer bedst igennem krisen.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere