Vækstvirksomhed

Opstartsvirksomheder baseres typisk på en god idé, der, når den har vist sig bæredygtig, medfører, at virksomheden begynder at vokse. Derudover findes en del virksomheder, der efter flere års eksistens, begynder at vækste. Dette kan være på grund af introduktion af nye produkter, frafald af konkurrenter eller andet.

Uundgåeligt medfører væksten og de positive kendetegn også, at andre udfordringer kommer til.

Når væksten finder sted, er de positive kendetegn typisk:

 • Stigende afsætning
 • Nye kunder
 • Nye leverandører
 • Indtrængning på et marked er lykkedes
 • Succes på flere markeder
 • Flere produkter introduceres
 • Flere medarbejdere ansættes

Stort set samtlige vækstvirksomheder oplever også:

 • Begrænset samlet indtjening i virksomheden
 • Ressourcerne er under pres
 • Overblikket over virksomheden bliver mindre
 • Beslutninger træffes uden reelt beslutningsgrundlag
 • Reel ledelse mangler, idet tiden bruges på at håndtere kundehenvendelser
 • Likviditet er under pres

Det er kendetegnende for mange vækstvirksomheder, at såfremt de ikke kan styre væksten og især de administrative krav, det medfører, så ophører væksten igen.

Derfor stiller vækst krav om også andre ledelsesmæssige forhold af mere administrative karakter. Fokus vil derfor også ændre sig mere i retning af styring, økonomi, formelle strukturer mv. Ligeledes medfører den større virksomhed, at der nu skal bruges tid og ressourcer på effektiv koordinering, personalepleje og reel ledelse.

Det er vigtigt, at dette mere administrative og ledelsesmæssige setup bliver løst, uden at det sætter væksten i stå. Ofte kræver det derfor andre personer og en anden organisatorisk opbygning, således at de salgsmæssigt drevne folk og ejeren kan fortsætte med at lave forretninger.

Ligeledes er det kendetegnende, at vækstfasen altid medfører større likviditetsbehov, idet varelager og debitorer vokser, og der er behov for flere investeringer, som kræver kapital. Kapital som endnu ikke er tjent, hvorfor også vækstfasen i høj grad stiller krav om kapitalplanlægning og kapitalfremskaffelse. Et problem i den henseende er altid, at der kan være underskud i vækstfasen. Underskud, der besværliggør kapitalfremskaffelse.

Du vil få konkrete løsninger og hjælp til at håndtere bl.a. følgende problemstillinger:

 • Hvordan styrer vi væksten?
 • Hvordan tjener vi penge på væksten?
 • Hvordan etablerer vi en simpel organisation, der kan følge med salget?
 • Hvilke investeringer skal vi foretage, for at vi fortsætter med at vækste?
 • Hvilke strukturer skal vi have?
 • Hvordan indfører vi en effektiv økonomistyring?
 • Hvordan skaffer vi likviditet og kapital til væksten?
 • Hvordan holder vi vores interessenter løbende orienteret om virksomheden?
 • Hvordan vokser vi bedst muligt?

Alle vores fælles løsninger og tiltag vil være konkrete handleplaner, som umiddelbart kan gennemføres. Det vil være opdelt i en mere langsigtet plan for, hvordan vi sammen kan sikre, at væksten kan finde sted. Denne plan vil tage udgangspunkt i opbygning af formelle strukturer i virksomheden, og igennem den opbygges den vedvarende ledelsesstruktur i virksomheden og organiseringen af samme. Hermed sikres, at væksten er vedvarende, og at væksten medfører indtjening. Typisk vil der også være mere kortsigtede handlinger, der skal gennemføres for at sikre grundlaget for, at den langsigtede plan kan gennemføres.

Et vigtigt forhold er derudover at sikre likviditet og kapital til vækst. Vi har særlig stor erfaring med forhandling med banker og andre finansielle partnere. Vi ved, hvad der skal til for at fremskaffe kapital eller tilstrækkelig likviditet, således at dette ikke bliver en begrænsning for vækst.

Vi har ligeledes et stort netværk af finansielle partnere, som øger sandsynligheden for at få tilført kapital. Alle løsninger vil være konkrete og operationelle, og vi sikrer, at gennemførelse også sker.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere